r. Imieniny:  A A A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły 18.05.2014

Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły

Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły
 
O projekcie

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 podmiotach – szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.
 
Projekt skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do tzw. „otoczenia szkoły” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.
 
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.
 
Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce. Szkoła Współpracy budować ma kapitał społeczny czyli relacje, budowane na zaufaniu, sprzyjające współpracy, komunikacji i kreatywności, wiążące jednostkę ze społeczeństwem w sposób umożliwiający jej współdziałanie i realizowanie wspólnych celów
 
Przebieg projektu Szkoła Współpracy

Szkoła zgłaszając swój udział w projekcie zadeklarowała:
  • Organizowanie wspólnych spotkań rady rodziców i samorządu uczniowskiego
  • Regularne spotkania dyrekcji z samorządem uczniowskim i radą rodziców
  • Wspólne wypracowanie przez nauczycieli, rodziców i uczniów grafiku zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów
Więcej informacji o projekcie na stronie www.szkolawspolpracy.pl
« Powrót

Wszystkie informacje, które chcecie Państwo zamieścić na stronie prosimy przesyłać na adres: stronaszkoly@garbow.pl
Administrator strony: Agnieszka Opolska

© Zespół Szkół w Garbowie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO