r. Imieniny:  A A A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Międzypokoleniowe spotkania z nauką 07.12.2016

Międzypokoleniowe spotkania z nauką

nowy projekt w naszej szkole

Nie ma lepszej inwestycji niż ofiarować swój czas komuś, kto tego potrzebuje.

                                                                                                    Wypowiedź wolontariusza

 

W październiku tego roku uczniowie Gimnazjum rozpoczęli realizację projektu Wolontariat PCK Aktywacja pod tytułem

„Międzypokoleniowe spotkania z nauką”.

Projekt prowadzony był w oparciu o międzypokoleniowy wolontariat kompetencyjny. Ideą takiego wolontariatu jest dzielenie się posiadaną wiedzą, doświadczeniem
i umiejętnościami. Wykorzystując zdobyte doświadczenia i umiejętności wolontariusz przekazuje je kolejnej osobie.
 Wychodząc naprzeciw zdiagnozowanym w rozmowach z uczniami potrzebom młodzieży, 11 uczniów gimnazjum podjęło się organizowania cyklicznych zajęć dla dzieci przebywających w świetlicy. Zajęcia te dały uczniom możliwość ciekawego
i pożytecznego spędzania czasu, rozwijania swoich zainteresowań, sprawdzenia się jako animatorzy dla młodszych kolegów.
 
Członkowie Szkolnego Koła PCK - uczniowie gimnazjum, zorganizowali
i przeprowadzili w miesiącu listopadzie 10 cyklicznych zajęć dla dzieci ze szkoły podstawowej  uczęszczających do świetlicy szkolnej. Przygotowując zajęcia wolontariusze bazowali na materiałach do ogólnopolskiego konkursu Świetlik. Zajęcia odbywały się w godzinach 14.30 – 15.30,  poprzedzone były przygotowaniami na które składały się: wybór arkusza Świetlika, którego dotyczyć będą zajęcia, przygotowanie materiałów potrzebnych do przeprowadzenia doświadczeń, samodzielne przeprowadzenie doświadczeń w domu, zapoznanie się z komentarzem do doświadczeń i wyszukanie informacji rozszerzających komentarz.
Bezpośrednio przed zajęciami członkowie Szkolnego Koła PCK przygotowywali potrzebne im materiały i miejsce pracy.
            Podczas zajęć gimnazjaliści przeprowadzili wraz z dziećmi proste doświadczenia fizyczno-chemiczne, objaśnili ich przebieg, wyjaśnili co się zadziało. Na zakończenie zajęć młodsi uczniowie  rozwiązywali test, który sprawdzał ich wiedzę ogólną i zrozumienie wykonanych doświadczeń.  W trakcie projektu wykorzystano materiały Świetlika z lat 2010 – 2015 dla klas pierwszych i z lat 2010 – 2013 dla klas drugich. Uczniowie szkoły podstawowej bardzo żywo reagowali na wszystkie przeprowadzane doświadczenia z chęcią sprawdzając, czy postawione przez nich hipotezy są prawdziwe.
            Każdy tygodniowy cykl zajęć podsumowywany był w rozmowach z uczestnikami bezpośrednio po przeprowadzonych zajęciach oraz na założonej w tym celu grupie facebookowej na której też zamieszczane były fotorelacje ze spotkań.
            Cykliczne zajęcia były wstępem i przygotowaniem do zorganizowania spotkania pod hasłem „Międzypokoleniowe spotkania z nauką”, podczas którego członkowie PCK i ich młodsi podopieczni mieli okazję zaprezentować seniorom wiedzą zdobytą podczas zajęć. Początkowo miało być to spotkanie z seniorami przebywającymi
w domu opieki, jednak po rozmowach przeprowadzonych w gronie wolontariuszy, na spotkanie zostali zaproszeni członkowie lokalnego Koła Emerytów i dziadkowie dzieci biorących udział w zajęciach.
 
 
Podsumowujące spotkanie odbyło się 1 grudnia 2016r w Zespole Szkół w Garbowie. Udział w nim wzięło 11 wolontariuszy, 4 członków Koła Emerytów, 8 dziadków i 11 dzieci w wieku 6 – 9 lat, zaproszeni goście zastępca wójta gminy i dyrektor szkoły.
 
Dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie

 

                                                           Opiekunowie Koła PCK Anna Zając i Anna Czernel

Międzypokoleniowe spotkania z nauką

cam00042_fbaca.jpg cam00041_b604d.jpg cam00040_ed09e.jpg cam00039_b2464.jpg cam00034_06dbc.jpg cam00033_e91fc.jpg cam00032_d4e37.jpg
« Powrót

Wszystkie informacje, które chcecie Państwo zamieścić na stronie prosimy przesyłać na adres: stronaszkoly@garbow.pl
Administrator strony: Agnieszka Opolska

© Zespół Szkół w Garbowie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO