r. Imieniny:  A A A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego 14.03.2016

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego  w roku szkolnym 2015/2016

Lp.

      Zadania

Odpowiedzialni

Cel

Czas realizacji

1

Organizowanie uroczystości szkolnych (rozpoczęcie roku szkolnego, ślubowanie pierwszych klas, 11 listopada, święta tematyczne, 3 maja, zakończenie roku szkolnego

Opiekun Samorządu Szkolnego

---------

Cały rok szkolny

2

Prowadzenie radiowęzła

Marek Sarnecki Piotr Kozak Aleksandra Filipiak Gabriela Kulik

Usprawnienie przekazu informacji

Cały rok szkolny

3

Prowadzenie audycji tematycznych (m.in. Dzień Papieski, Dzień Edukacji Narodowej, DZIEN Kobiet i inne)

Piotr Kozak

Marek Sarnecki

Aleksandra Filipiak

Dominika Janisz

Gabriela Kulik

 

Cały rok szkolny (wybrane dni)

4

Wydawanie gazetki szkolnej (1 raz na poł roku)

Mateusz Woliński

Aleksandra Filipiak

Magdalena Chabros

Dominika Plecha

Ola Wójcik

Dominika Janisz

 

Poprawienie przekazu informacji

Udział w  konkursie pod hasłem  „Przemierzając Lubelszczyznę”

Cały rok szkolny

5

Akcje charytatywne (Góra Grosza, Twój Dar dla Hospicjum, Dom Pokoju w Betlejem, Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę i inne)

Samorząd Uczniowski

wolontariat

Szerzenie współczucia w kręgu uczniów, kreowanie pastw samarytańskich

Dni w których przeprowadzane są akcje

6

Porządkowanie Starego Cmentarza

Poszczególne klasy

 ks. Zbigniew Szabała

 Pani Lucyna Żak

Pani Bożena Firlej 

Szerzenie patriotyzmu

Cały rok szkolny

7

Utrzymywanie porządku wokół szkoły

Mateusz Wartacz

Paweł Galiński

Dbanie o czystość wokół szkoły

wrzesień, kwiecień

8

„Dzień sportu i zabawy”

Samorząd Uczniowski wraz z Nauczycielami  wych. Fiz.

Wynagrodzenie uczniom ciężkiej pracy i nauki w szkole, popularyzowanie zdrowego stylu życia

Pierwsza polowa czerwca

9

Organizowanie dni otwartych

Samorząd Uczniowski

wolontariat

Zacieśnienie więzi miedzy uczniami szkól podstawowych z gmin

W „Dzień sportu i zabawy” (Pierwsza polowa czerwca)

10

Zorganizowane pierwszego dnia wiosny

Samorząd Uczniowski

Zamiana ról uczniów z nauczycielami

Marzec

11

Konkurs na najładniej przystrojona salę lekcyjną o tematyce Wielkanocnej 

Samorząd Uczniowski

Stworzenie świątecznego nastroju

Marzec

12

 

155-lecie Szkoły w Garbowie

Samorząd Uczniowski

Nauczyciele

Rodzice

Oddanie hołdu i czci Nauczycielom Tajnego Nauczania

Wrzesień

13

Promowanie szkoły, patronów

Samorząd Uczniowski

Rozsławianie dobrego imienia szkoły- spotkanie szkol im. Jana Pawła II w Częstochowie , Święto Patrona- urodziny, rocznice śmierci, pontyfikatu Jana Pawła II

Cały rok szkolny

14

Podzial Samorządu Uczniowskiego na skecje (porządkową, kulturową, bezpieczeństwa i inne)

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego

Lepsza organizacja pracy

Początek roku szkolnego

15

Organizowanie zabaw szkolnych

Samorząd Uczniowski

Poprawa kontaktu uczniów poprzez zabawę

Listopad, luty

16

Spotkania z dyrektorem szkoły raz na dwa mies. Udział w debatach Rodzice-Uczniowie- Nauczyciele

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego

Protokolanci: Iga Serewa, Joanna Kuzioła

Poprawienie kontaktu Samorządu Uczniowskiego, dyrekcją , Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną

Wrzesień- maj

17

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Garbów

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski

Udział w wyborach demokratycznych

Styczeń / Luty

18

Praca  w Młodzieżowej Radzie Gminy Garbów

Wybrani członkowie

Reprezentowanie potrzeb środowiska podczas posiedzeń Młodzieżowej Rady Gminy Garbów

Przez okres 2 lat

« Powrót

Wszystkie informacje, które chcecie Państwo zamieścić na stronie prosimy przesyłać na adres: stronaszkoly@garbow.pl
Administrator strony: Agnieszka Opolska

© Zespół Szkół w Garbowie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO