r. Imieniny:  A A A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM 03.12.2014

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

Lp.

Zadania

Odpowiedzialni

Cel

Czas realizacji

1.

Organizowanie uroczystości szkolnych (rozpoczęcie roku szkolnego, ślubowanie pierwszych klas, 11 listopada, święta tematyczne, 3 maja, zakończenie roku szkolnego)

Opiekun SU

---------

Cały rok szkolny

2.

Prowadzenie radiowęzła

Klaudia Kałdunek

Poprawienie przekazu informacji

Cały rok szkolny

3.

Prowadzenie audycji tematycznych (m. in. Dzień Chłopaka, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Kobiet i inne)

Sekcja kulturalna

 

Cały rok szkolny (wybrane dni)

4.

Wydawanie gazetki szkolnej (dwumiesięcznik)

Dominika Kulawczuk

Poprawienie przekazu informacji

Cały rok szkolny

5.

Prowadzenie gazetki tematycznej

Ilona Rozwadowska

Wzbogacenie wyglądu szkoły

Cały rok szkolny

6.

Akcje charytatywne (Góra Grosza, Twój Dar dla Hospicjum, Dom Pokoju w Betlejem, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę i inne)

Samorząd Uczniowski

Szerzenie współczucia w kręgu uczniów, kreowanie postaw samarytańskich

Dni, w których przeprowadzane są akcje

7.

Porządkowanie Starego Cmentarza

Samorząd Uczniowski, ks. Zbigniew Szabała

 

Cały rok szkolny

8.

Sprzątanie „Ziemi”

Sekcja porządkowa

 

wrzesień, kwiecień

9.

Opieka nad sztandarem

Małgorzata Dąbrowska, Mariusz Gajosz, Patycja Maj, Patrycja Nowak, Aleksandra Skowronek, Emilia Tkaczyk, Sebastian Wiktor, Hubert Tkaczyk

Szerzenie patriotyzmu

Uroczystości szkolne oraz pozaszkolne

10.

Kontrolowanie zmiany obuwia

Sekcja porządkowa

Uczulenie uczniów na porządek

Losowo wybrane dni (cały rok szkolny)

11.

Dyżurowanie na korytarzu

Sekcja bezpieczeństwa

Poprawa bezpieczeństwa na przerwie (szczególnie w okolicach sklepiku)

Losowo wybrane dni (cały rok szkolny)

12.

„Dzień Sportu i Zabawy”

Samorząd Uczniowski

Wynagrodzenie uczniom ciężkiej pracy i nauki w szkole

Pierwsza połowa czerwca

13.

Organizowanie Dni Otwartych

Samorząd Uczniowski, Wolontariat

Zacieśnianie więzi między nowymi uczniami

W „Dzień Sportu i Zabawy” (pierwsza połowa czerwca)

14.

Dni Europejskie

Samorząd Uczniowski

Poszerzenie wiedzy uczniów na temat krajów europejskich

maj/czerwiec

15.

Podejmowanie prac, działań użytecznych dla klasy, szkoły

Samorząd Uczniowski

Poprawa komfortu pracy ucznia

Cały rok szkolny

16.

155-lecie Szkoły w Garbowie

Samorząd Uczniowski

-------------

maj, czerwiec

17.

Promowanie szkoły, patronów

Samorząd Uczniowski

Rozsławianie dobrego imienia naszej szkoły

Cały rok szkolny

18.

Organizowanie zabaw szkolnych

Samorząd Uczniowski, sekcja bezpieczeństwa

Poprawa kontaktu z uczniami poprzez zabawę

listopad, styczeń

19.

Podział Samorządu Uczniowskiego na sekcje (porządkową, kulturalną, bezpieczeństwa i inne)

Przedstawiciele Samorządu

Lepsza organizacja pracy

Początek roku szkolnego

20.

Zebrania comiesięczne SU

Przedstawiciele Samorządu

Poprawienie kontaktu z: członkami SU, dyrekcją szkoły, Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną

Cały rok szkolny

« Powrót

Wszystkie informacje, które chcecie Państwo zamieścić na stronie prosimy przesyłać na adres: stronaszkoly@garbow.pl
Administrator strony: Agnieszka Opolska

© Zespół Szkół w Garbowie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO