r. Imieniny:  A A A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SZKOŁA - RODZICE Po co szkole rodzice, a rodzicom szkoła? 23.06.2014

SZKOŁA - RODZICE Po co szkole rodzice, a rodzicom szkoła?

Po co szkole rodzice, a rodzicom szkoła? Istnieje wspólny cel: zarówno rodzicom, jak i nauczycielom zależy na rozwoju dziecka, rodzice ponoszą odpowiedzialność za opiekę i wychowanie dziecka i nie są z niej zwolnieni, gdy posyłają dziecko do szkoły, szkoła uczy i wychowuje dzieci, dla których niezwykle istotne są jednolite zasady postępowania w sprawach wychowawczych wszystkich dorosłych, rodzice wywierają ogromny wpływ na przyswajane przez dzieci wartości, przekonania i zachowania - szkoła dopełnia działanie domu. Pomiędzy szkołą a rodzicami powinna zachodzić STAŁA KOMUNIKACJA! - bez współdziałania z rodzicami szkoła nie poradzi sobie z problemami, takimi jak np. agresja, alkohol, papierosy itp. i z działaniami związanymi z profilaktyką (np. uzależnień), - szkoła może i stara pomóc rodzicom w ich kłopotach wychowawczych, - rodzice mogą pomóc szkole w sprawach organizacyjnych, - opinia rodziców o pracy szkoły powinna być pożyteczną informacją i służyć poprawie jakości jej pracy (ankieta), - wśród rodziców jest wielu fachowców, z których wiedzy i umiejętności szkoła może i powinna skorzystać.

 

Pomiędzy szkołą a rodzicami powinna zachodzić STAŁA KOMUNIKACJA! 

 

 • bez współdziałania z rodzicami szkoła nie poradzi sobie z problemami, takimi jak np. agresja, alkohol, papierosy itp. i z działaniami związanymi z profilaktyką (np. uzależnień),
 • szkoła może i stara pomóc rodzicom w ich kłopotach wychowawczych,
 • rodzice mogą pomóc szkole w sprawach organizacyjnych,
 • opinia rodziców o pracy szkoły powinna być pożyteczną informacją i służyć poprawie jakości jej pracy (ankieta),
 • wśród rodziców jest wielu fachowców, z których wiedzy i umiejętności szkoła może i powinna skorzystać. 

 

 

 Relacje RODZICE-SZKOŁA a obszary wspierające rozwój dziecka: 

 

 •  rozeznanie w potrzebach uczniów, 
 • poznanie sposobów zaspokajania potrzeb, 
 • kierowanie procesem uczenia się, 
 • organizacja czasu ucznia (czasu pracy i czasu wolnego), 
 • umiejętność porozumiewania się z uczniem i osobami dorosłymi, 
 • wspólne planowanie i spędzanie czasu w domu i szkole, 
 • radzenie sobie z konfliktami i negatywizmem dziecka 

„Rodzina i szkoła stanowią dwa podstawowe środowiska wychowawcze mające decydujący wpływ na wielostronny rozwój młodego pokolenia. Wpływ ten jest tym korzystniejszy, im częściej nauczyciele i rodzice nawiązują ze sobą bliskie kontakty i skłonni są do wzajemnego współdziałania lub współpracy.” M.Łobocki, Poradnik wychowawcy klasy 

 

Możliwości współpracy RODZICE-SZKOŁA: 

1. Spotkania: informacyjne , organizacyjne , integracyjne, szkoleniowe , warsztatowe, podsumowujące 

2. Uroczystości szkolne. 

3. Rozmowy indywidualne. 

4. Wywiadówki. 

5. Konsultacje indywidualne z wychowawcami i specjalistami 

6. Imprezy okolicznościowe. 

7. Korespondencja e-mailowa. Strona szkoły (informacje, artykuły). 

8. Organizowanie spotkań z osobami zaproponowanymi przez rodziców i samymi rodzicami 

9. Rozmowy telefoniczne. 

10. Uroczystości klasowe. ogniska, wycieczki, dyskoteki. 

 

Najważniejsze problemy wychowawcze w szkole: 

 

1. Cyberprzemoc - aby zapobiec temu zjawisku we wszystkich klasach zostały przeprowadzone zajęcia (prezentacja, film) zapoznające dzieci i młodzież z tym problemem, - zorganizowano spotkanie uczniów z przedstawicielami Komendy Policji w Lublinie na temat konsekwencji stosowania cyberprzemocy.

2. Problemy indywidualne uczniów - praca z uczniami wymagającymi wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, rozmowy wspierające, elementy terapii psychologicznej. 

3. Konflikty pomiędzy uczniami, problemy z integracją klasową - na początku roku szkolnego zostało przeprowadzone badanie socjometryczne w klasach I G i IV-VI SP - na podstawie wyników opracowano wychowawcze plany pracy i systematycznie prowadzono zajęcia integracyjne - na bieżąco rozwiązywane są konflikty koleżeńskie (psycholog, pedagog, wychowawcy) - zorganizowano zajęcia prowadzone przez panią psycholog z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej z Lublina 

4. Uzależnienia (gł. papierosy) - zostały przeprowadzone zajęcia (prezentacja, film) na których uczniowie zostali zapoznani z konsekwencjami palenia papierosów, - uczniowie uczestniczyli w konkursie wiedzy profilaktycznej 

- przeprowadzono spotkanie z rodzicami dotyczące uzależnień i zamieszczono na stronie szkoły artykuł na ten temat - rozpoczęto realizację programu profilaktycznego „7 kroków” 

 

Konkursy i projekty edukacyjno-wychowawcze:

1. „Swoją przyszłość zaplanuj już dziś” – dla III klas G (zwyciężyła klasa III C)

2. „Uprzejmość i dobre obycie ” -zasady dobrego zachowania się (zwyciężyła klasa IV)

3.Konkurs wiedzy ogólnej i profilaktycznej (zwyciężyła klasa V)

4. Konkurs wiedzy o Janie Pawle II (zwyciężyła klasa I a G)

5. Konkurs „Przyjaźń… niezbędna do życia” (zwyc. SP. Izabela Wójcik, Gimn: Małgorzata Rzeźnik i Alicja Wiernicka).

6. Projekt „Higiena” – zajęcia z panią kosmetyczką .

7. Planowany jest konkurs wiedzy o M. Konopnickiej. 

Psycholog A.Stępniak-Łuczywek

« Powrót

Wszystkie informacje, które chcecie Państwo zamieścić na stronie prosimy przesyłać na adres: stronaszkoly@garbow.pl
Administrator strony: Agnieszka Opolska

© Zespół Szkół w Garbowie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO