r. Imieniny:  A A A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konkurs fotograficzny - Miłość ma różne oblicza... 27.09.2012

Konkurs fotograficzny - Miłość ma różne oblicza...

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym "Miłość ma różne oblicza..." regulamin konkursu

Człowiek szuka miłości,
bo w głębi serca wie,
że tylko miłość może uczynić go
szczęśliwym…
                         Jan Paweł II
 
 

1. Czas trwania konkursu - od 2 października do 13 listopada 2012r.

3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych.

4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i zapewnia, że:

a. posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,

b. nie narusza praw autorskich osób trzecich,

c. nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych

dóbr prawnie chronionych,

d. posiada pisemną zgodę osób ujętych na fotografii (lub prawnych opiekunów w przypadku osób niepełnoletnich) nawykorzystanie wizerunku

5. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

a. uczniowie szkoły podstawowej – klasy IV - VI

b. uczniowie gimnazjum.

6. Każdy uczestnik może zgłosić do 1 pracę, która ukazuje własną interpretację tematu.

7. Format prac: zdjęcia w formacie plików JPG,

8. Każdy plik powinien być opisany:

a. w temacie e-maila: SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „Miłość … ”

b. tytuł pracy,

c. imię i nazwisko autora oraz klasę.

9. Prace konkursowe należy przesyłać na adres: aluczywek@wp.pl lub dostarczać osobiście

     do p. Agnieszki Stępniak-Łuczywek, pokój Pedagoga szkolnego

10. Termin składania prac upływa 10 listopada 2012.

11. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie

Organizatora, a prace laureatów w miesięczniku „Głos Garbowa.

 

Osoby odpowiedzialne za konkurs z ramienia organizatora:

mgr Agnieszka Stępniak-Łuczywek

mgr Anna Zając

mgr Emilia Szczuka

 
 
« Powrót

Wszystkie informacje, które chcecie Państwo zamieścić na stronie prosimy przesyłać na adres: stronaszkoly@garbow.pl
Administrator strony: Agnieszka Opolska

© Zespół Szkół w Garbowie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO