r. Imieniny:  A A A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacje o projektach profilaktycznych 25.10.2016

Informacje o projektach profilaktycznych

pomoc psychologiczno - profilaktyczna

SZANOWNI PAŃSTWO!

Nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym 2016/17 realizuje  następujące projekty:

 

  1. 1.      SZKOŁA I RODZICE - RAZEM PRZECIW UZALEŻNIENIOM”

Dotyczy on uczniów klas I i II gimnazjum oraz ich Rodziców. Będzie on realizowany w I semestrze tego roku szkolnego. Projekt został przygotowany przez „Fundację Jednostka i Rodzina” i jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach projektu przewidziane są :

1. Diagnoza problemów dotyczących zagrożenia uzależnieniami - ankietowanie rodziców uczniów  i nauczycieli.

2. Wyjazd integracyjny klas II nad jezioro Firlej połączony z wykonaniem zadań profilaktyki uzależnień.

3. Spotkanie uczniów z policjantem i psychoterapeutą zajmującym się terapia osób uzależnionych.

4. Zajęcia podczas godzin wychowawczych dla klas I gimnazjum, V i VI szkoły podstawowej.

5. Turniej wiedzy profilaktycznej.

5. Turniej sportowy - promocja zdrowego stylu.

 

W związku z projektem serdecznie zapraszamy Rodziców do współuczestnictwa w projekcie                 – prosimy zgłaszać wychowawcom swój udziału w konkretnym zadaniu (wyjazd lub turnieje).

  1. 2.      „PRZEDSIĘBIORCZY GIMNAZJALISTA NA RYNKU PRACY”

Jest to program realizowany w ramach partnerstwa lokalnego na rzecz promocji poradnictwa zawodowego na poziomie szkól gimnazjalnych. Działania te zostały zainicjowane przez Wydział Polityki Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

W klasach III gimnazjum odbędą się zajęcia z poradnictwa zawodowego. Poprowadzi je pedagog szkolny i nauczyciel WOS-u.

Treści obejmują trzy moduły tematyczne:

- samopoznanie z elementami przedsiębiorczości

- informacje o zawodach i lokalnym rynku pracy

- oferta edukacyjna na poziomie ponadgimnazjalnym oraz zmiany w systemie kształcenia zawodowego

 

  1. 3.      „MAM PRAWO”

 

- zajęcia dla uczniów,

- rada szkoleniowa dla rodziców i  nauczycieli

- 27 października 2016r. w godzinach 15.00 - 17.00 będą mogli Państwo skorzystać z porad w punkcie porad prawnych i obywatelskich w ramach tego projektu.

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,                          projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

  1. 4.      „BĄDŹ CZŁOWIEKIEM”

Dotyczy on uczniów klas IV-IV szkoły podstawowej i I gimnazjum. Będzie on realizowany w II semestrze tego roku szkolnego. Projekt będzie obejmował naukę: kulturalnego zachowania, zasad savoir vivre, asertywności, komunikacji, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem.

« Powrót

Wszystkie informacje, które chcecie Państwo zamieścić na stronie prosimy przesyłać na adres: stronaszkoly@garbow.pl
Administrator strony: Agnieszka Opolska

© Zespół Szkół w Garbowie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO