r. Imieniny:  A A A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wolontariat

„Masz oczy, masz ręce, cóż jeszcze trzeba Ci
więcej, masz głowę, masz serce, tyle potrzeba by
komuś uchylić nieba”

 

W ostatnich latach obserwujemy coraz większą atomizację społeczeństwa, oddalamy się od siebie, każdy żyje dla siebie nie bacząc na potrzeby innych ludzi. Obecnie nasza kultura to promocja egoizmu a nam potrzebna jest solidarność. Alternatywą dla modnego w ostatnich latach, konsumpcyjnego stylu życia jest właśnie wolontariat

 

Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.

 

O „wolontarzach”, czyli o ochotnikach w wojsku czytamy już w „Potopie”. 
Tak też definiuje to pojęcie słownik Bogumiła Lindego z 1860 r. Jak więc widać, słowo to ma u nas bogatą tradycję. 
 
Wolontariusz - osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
 

Społeczna praca na wspólny użytek przybiera w naszym kraju różne formy. Nie jest już grą pozorów kojarzoną z czynami społecznymi. Dziś wolontariusze mogą pracować we wszystkich dziedzinach życia społecznego. 

Podstawową cechą, która odróżnia wolontariusza od pracownika płatnego jest motywacja, wolna od potrzeby zarabiania pieniędzy. Jest to motywacja altruistyczna do postaw prospołecznych. Wolontariusze, którzy kierują się wrażliwością i troską o człowieka, niosą bezinteresowną pomoc, służąc potrzebującym. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla rozwijania postaw altruistycznych, ponieważ młodzież cechuje poczucie wspólnoty. Wolontariat odciska dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach ich życia, jest specyficzną formą kształcenia, narzędziem edukacji obywatelskiej.

Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy. Wolontariat wspiera proces wychowawczy, uczy bezinteresownej pomocy, rozwija postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby innych. Poprzez działalność w Szkolnym Klubie Wolontariusza młodzież uczy się solidarności oraz nabywa kompetencji społecznych. Wolontariat daje również poczucie wartości. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania wolnego czasu. Młodzież ma szansę uczestniczyć w zajęciach zgodnie z zainteresowaniami, podejmować się zadań wzbogacających jej doświadczenia i umiejętności.

My dorośli musimy pamiętać, że młodzi ludzie potrzebują wartościowej formy spędzania wolnego czasu, robienia czegoś dobrego i ważnego, potrzebują poczucia, że są niezbędni innym ludziom. O ważności podejmowania działań związanych z upowszechnianiem wolontariatu wśród młodych ludzi świadczy również poparcie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Znalazło ono wyraz w „Strategii Państwa dla Młodzieży na lata 2003-2012”, jako jedno z priorytetowych zadań w obszarze polityki młodzieży.

Opiekunowie SKW

Wszystkie informacje, które chcecie Państwo zamieścić na stronie prosimy przesyłać na adres: stronaszkoly@garbow.pl
Administrator strony: Agnieszka Opolska

© Zespół Szkół w Garbowie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO