r. Imieniny:  A A A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REALIZACJA POSTULATÓW  RODZICÓW  W ROKU SZKOLNYM 2014/15 11.01.2015

REALIZACJA POSTULATÓW RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/15

         - dużo więcej zajęć dodatkowych

Dużo zajęć dodatkowych i wyrównawczych odbywa się w ramach Art. 42 i godzin dyrektorskich.

W szkole podst. istnieje 14 kół, w zajęciach uczestniczy 240 dzieci

(np. informatyczne, jęz. polski, matematyka, przyroda, artystyczne, sportowe, gimnastyka korekcyjna, wyjazdy na basen – dla klas III, szkoła taneczna, szkoła językowa, projekt malarski dla ucz kl. IV).

W gimnazjum istnieje 28 kół, w zajęciach uczestniczy 421 dzieci

(np. przedmiotowe: jęz. polski, matematyka, jęz. angielski, chemia, historia, geografia, fizyka, zajęcia artystyczne – teatralne, plastyczne, muzyczne, chór, zajęcia teatralne – od listopada, szkoła językowa)

 

Wśród wymienionych zajęć dodatkowych znajdują się zajęcia wyrównujące wiedzę, a także zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów zdolnych.

To również dzięki tym zajęciom możemy od lat szczycić się laureatami wielu kuratoryjnych konkursów. W ubiegłym roku mieliśmy ich…

W tym roku w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty startowało 105 uczniów, do II etapu przeszło 11 uczniów z gimnazjum. W szkole podstawowej do II etapu (z dwu przedmiotów) przeszła 1 uczennica.

 

    W celu lepszej komunikacji na linii nauczyciele- rodzice:

- wprowadzono dziennik elektroniczny (co wpływa również na lepszą                     i szybszą komunikację na linii szkoła-rodzice),

- zostały rozdzielone godziny spotkań z rodzicami (osobno dla SP oddzielenie dla G),

- wprowadzono dzienniczki do korespondencji z rodzicami,

- tworzony jest comiesięczny kalendarz „imprez szkolnych”,

 

- kładziony jest nacisk na bezpieczeństwo uczniów w szkole i podczas dowozów

- wzmocnione dyżury śródlekcyjne,

- programy profilaktyki realizowane w klasach (np. projekt przeciwdziałania agresji), spotkanie z policjantem na temat bezpieczeństwa,

- praca pedagoga i psychologa szkolnego (rozmowy indywidualne, zajęcia integracyjne, zaj. motywujące do nauki, mediacje, spotkania partnerskie, elementy terapii, projekty profilaktyczne, konkursy wsparcie Poradni Pedagogiczo-Psychologicznej i innych instytucji)

 

- dokładamy starań, aby małe dzieci ze szkoły podstawowej stanowiły odrębną grupę w świetlicy (są 3 grupy I+III, IV+VI, gimnazjum)

 

W ramach projektu „Szkoła współpracy” rodzice mają możliwość uczestniczenia we wspólnym  planowaniu i realizowaniu przedsięwzięć, np. spotkanie integracyjne  dla klas I G, otrzęsiny, ślubowanie ucz. kl. I, przygotowanie i wystawienie bajki dla uczniów (wspólny projekt rodziców, nauczycieli i uczniów)

 

 

Obecnie najważniejsze problemy wychowawcze w szkole:


1. Problemy indywidualne uczniów, słaba motywacja do nauki
- praca z uczniami wymagającymi wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, elementy terapii psychologicznej.

2. Konflikty pomiędzy uczniami, problemy z integracją klasową
- na bieżąco prowadzona jest praca indywidualna z uczniami i rozwiązywane są konflikty (wychowawcy, psycholog, pedagog)                  

- przeprowadzane są badania socjometryczne w klasach i  na tej podstawie opracowane są plany pracy wychowawcze i prowadzone zajęcia integracyjne
- spotkania z panią psycholog z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej z Lublina

3. Uzależnienia (gł. papierosy)
- zajęcia (prezentacja, film), projekty profilaktyczne i konkursy

4. Cyberprzemoc
- na bieżąco rozwiązywane są konflikty w tej dziedzinie, w niektórych klasach zostaną powtórnie przeprowadzone zajęcia (prezentacja, film) zapoznające dzieci i młodzież z tym problemem.

 

Konkursy i projekty edukacyjno-wychowawcze:


1. PROJEKT PROFILAKTYCZNY:  p.t. „Wchodzimy w dorosłość” (zajęcia, pogadanki, projekty multimedialne i konkursy dotyczące tematyki zagrożeń, które może napotkać współczesna młodzież: palenie papierosów, alkohol, narkotyki, cyberprzemoc, sterydy, itp.)                                                           

2. PROJEKT PROFILAKTYCZNY: „AGRESJI mówimy NIE!” (zajęcia, pogadanki, projekty multimedialne i konkurs dotyczący agresji)

3. Konkurs psychologiczny: „Młodzież… lęki, trudności i kłopoty”

4. Konkurs fotograficzno-psychologiczny: „ŻYCIE CZŁOWIEKAcztery pory roku…”
5. Konkurs wiedzy o Janie Pawle II 

6. Konkurs wiedzy o Marii Konopnickiej.

7. „Uprzejmość i dobre obycie”  - zasady dobrego zachowania się

8. Projekt wspierający młodzież w wyborze szkoły i zawodu (rozmowy i badania testowe indywidualne, doradztwo zawodowe, spotkanie z doradcą i przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych)

Jolanta Marczak

Agnieszka Stępniak - Łuczywek

« Powrót

Wszystkie informacje, które chcecie Państwo zamieścić na stronie prosimy przesyłać na adres: stronaszkoly@garbow.pl
Administrator strony: Agnieszka Opolska

© Zespół Szkół w Garbowie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO