r. Imieniny:  A A A
 
Zapisy dla najmłodszych 01.02.2016

Zapisy dla najmłodszych

3-4 latki, 5-latki, 6-latki

Ruszyły zapisy dla najmłodszych członków naszej szkolnej społeczności na najbliższy rok szkolny 2016/17.

Prosimy, aby zainteresowani rodzice składali w sekretariacie szkoły wypełnione wnioski do dnia 31 marca 2016r. Wnioski powinny być takie jak poniżej.

Zapraszamy!!!

 

Garbów, dnia …………………………….2016r

 ……………………………………………….…………………

(imię i nazwisko rodziców dziecka/prawnych opiekunów)

 …………………………………………………………………..

(adres zamieszkania)

 ………………………………………………………….………..

(adres zameldowania)

 ……………………………….

(telefon)

  

Wniosek

  

Proszę o przyjecie mojego dziecka …………………………….…………………

 ur. ………………………………………………..      w …………………………….………..

 PESEL……………………………  do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Garbowie od 1 września 2016r do grupy:

                                                                                                       6 latków ⃰

                                                                                                        5 latków ⃰

                                                                                                        3-4 latków ⃰

 Jestem zainteresowany/a opieką mojego dziecka w świetlicy szkolnej w godzinach : 

 od …………do…………….

 …………………………………………

(podpis ojca dziecka)

 …….…………………………………..

(podpis matki dziecka)

 ⃰ właściwe podkreślić

 

« Powrót

Wszystkie informacje, które chcecie Państwo zamieścić na stronie prosimy przesyłać na adres: stronaszkoly@garbow.pl
Administrator strony: Agnieszka Opolska

© Zespół Szkół w Garbowie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO