r. Imieniny:  A A A
 
Rekrutacja do szkoły i oddziału przedszkolnego 01.02.2020

Rekrutacja do szkoły i oddziału przedszkolnego

informacje

Zgodnie z harmonogramem czynności i terminów w rekrutacji oraz rekrutacji uzupełniającej do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Garbów jest organem prowadzącym obowiązują następujące terminy:

 

 

Lp Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 16 marca 2020r. od 6 kwietnia do 17 kwietnia 2020r.
2 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 23 marca 2020r, godz. 10.00 24 kwietnia 2020r. godz. 10.00
3 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w formie pisemnego oświadczenia. od 23 marca do 31 marca 2020r. od 24 kwietnia do 30 kwietnia 2020r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 3 kwietnia 2020r. godz. 10.00 4 maja 2020r. godz.10.00

 

Poniżej znajdują się podstawowe dokumenty, któóre należy złożyć w sekretariacie szkoły. Dokumenty nalęży skopiować ze strony szkoły (wkrótce w formacie pdf do pobrania) lub pobrać w sekretariacie szkoły.

 

 

Garbów, dnia …………………………….2020r

 

 

……………………………………………….…………………

(imię i nazwisko rodziców dziecka/prawnych opiekunów)

 

 

…………………………………………………………………..

(adres zamieszkania)

 

 

………………………………………………………….………..

(adres zameldowania)

 

……………………………….

(telefon)

 

 

 

Wniosek

 

 

Proszę o przyjecie mojego dziecka …………………………….…………………

 

 

ur. ………………………………………………..      w …………………………….………..

 

 

PESEL……………………………  do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Garbowie od 1 września 2020r .

 

 

Jestem zainteresowany/a opieką mojego dziecka w świetlicy szkolnej w godzinach : 

 

od …………do…………….

 

…………………………………………

(podpis ojca dziecka)

 

 

…….…………………………………..

(podpis matki dziecka)

 

 

 

 

⃰ właściwe podkreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garbów, dnia …………………………….2020r

 

 

……………………………………………….…………………

(imię i nazwisko rodziców dziecka/prawnych opiekunów)

 

 

…………………………………………………………………..

(adres zamieszkania)

 

 

………………………………………………………….………..

(adres zameldowania)

 

……………………………….

(telefon)

 

 

 

Wniosek

 

 

Proszę o przyjecie mojego dziecka …………………………….…………………

 

 

ur. ………………………………………………..      w …………………………….………..

 

 

PESEL……………………………  do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Garbowie od 1 września 2020r do grupy:

                                                                                                       6 latków ⃰

 

                                                                                                       5 latków ⃰

 

                                                                                                       3-4 latków ⃰

 

 

Jestem zainteresowany/a opieką mojego dziecka w świetlicy szkolnej w godzinach : 

 

od …………do…………….

 

…………………………………………

(podpis ojca dziecka)

 

 

…….…………………………………..

(podpis matki dziecka)

 

 

 

 

⃰ właściwe podkreślić

 

 

 

 

 

DEKLARACJA

 

kontynuowania wychowania przedszkolnego

 

Deklaruję wole kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021

w oddziale przedszkolnym/ zespole wychowania przedszkolnego:

3-4 latków

5- latków

6- latków

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Garbowie

 

przez dziecko:

 

…………………………………………………………………………………………………

                                                                                          (imię / imiona i nazwisko dziecka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 numer PESEL dziecka

 

 

…………………………………….                                     ……………………………………

podpis matki/opiekuna prawnego                                                                      podpis ojca/opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA

 

kontynuowania wychowania przedszkolnego

 

Deklaruję wole kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021

w oddziale przedszkolnym/ zespole wychowania przedszkolnego:

3-4 latków

5- latków

6- latków

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Garbowie

 

przez dziecko:

 

…………………………………………………………………………………………………

                                                                                          (imię / imiona i nazwisko dziecka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 numer PESEL dziecka

 

 

…………………………………….                                     ……………………………………

 podpis matki/opiekuna prawnego                                                                             podpis ojca/opiekuna prawnego

 

« Powrót

Wszystkie informacje, które chcecie Państwo zamieścić na stronie prosimy przesyłać na adres: stronaszkoly@garbow.pl
Administrator strony: Agnieszka Opolska

© Zespół Szkół w Garbowie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO